فروشگاه الیت الکترونیک
ورود
نقشه
لیست
جستجو

قلع MK

توضیحات
پخش قلع MK در قطر ۰/۰۴ و ۰/۰۸ و ۰/۱ و ۱/۶ و ۰/۲ در حلقه های ۱۰۰ و ۲۵۰ گرمی
سایر محصولات واحد
به ذخیره ها افزوده شد.
از ذخیره ها حذف شد.