کانال سازی اسدی
ورود
نقشه
لیست
جستجو

0محصولات
1خدمات
0ماشین آلات
1آگهی ها
ساخت و نصب کانال های کولر ساخت انواع هود های صنعتی انواع دریچه های تنظیم هوا نصب و راه‌اندازی کولر ساخت و نصب کانالهای اسپیلت و ... انواع دریچه های بازدید کانال کشی ساختمان اجرای هواکش های صنعتی ورستورانی ساخت انواع لوله‌ ها همه سایز
35.744352,51.784240
جزئیات آدرس : پلاک 232

نصب کولر نصب و راه اندازی کولر نصب و راه‌اندازی هیتر های صنعتی انواع دریچه های تنظیم هوا انواع کانال های گرد و چهار گوش ساخت انواع هود های صنعتی

به یک نفر کانال ساز نیمه ماهر ثابت نیازمندیم
به ذخیره ها افزوده شد.
از ذخیره ها حذف شد.