ابزار کده پایتخت
ورود
نقشه
لیست
جستجو

ست کیفی جوشکاری


مشخصات
توضیحات
قابلیت حمل آسان دارای سرپیک جوشکاری دارای کپسول اکسیژن ۲ لیتری دارای کپسول گاز ۱ لیتری شلنگ هوا گاز کیف قابل حمل
سایر آگهی های واحد
به ذخیره ها افزوده شد.
از ذخیره ها حذف شد.