ابزار کده پایتخت
ورود
نقشه
لیست
جستجو

رگلاتور گاز نیتروژن N2


مشخصات
توضیحات
دارای شیر کنترل فلو در خروجی جنس بدنه برنجی دارای یکسال ضمانت قطعات داخلی
سایر آگهی های واحد
به ذخیره ها افزوده شد.
از ذخیره ها حذف شد.